บริการของเรา


  • งานสีพ่นอุตสาหกรรม
  • งานบำรุงรักษาคุณภาพสี Cataphoresis
  • งานพ่นสีบนชิ้นงานพลาสติก
  • งานพ่นสีบนชิ้นงานโลหะ
  • งานพ่นสีบนชิ้นงานคาร์บอนไฟเบอร์
  • งานประกอบชิ้นส่วนและถอดแยกชิ้นส่วน
  • การควบคุมคุณภาพการบรรจุและการส่งมอบ
  • บริการอื่นๆ ตามคำขอ