การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพ
คุณภาพในการผลิตของเรามีการรับประกันอย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมดูแลที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาใส่ใจในคุณภาพของโรงงานและเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้นโยบายอันเข้มงวด ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
Glossmeter
การวัดคุณภาพความเงางาม
การรับประกันคุณภาพ
คุณภาพในการผลิตของเรามีการรับประกันอย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมดูแลที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาใส่ใจในคุณภาพของโรงงานและเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้นโยบายอันเข้มงวด ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

Thickness gauge
การวัดค่าความหนาของเนื้อสี

Conductivity Meter
To measure the pre treatment baht

Spectrophotometer
การวัดค่าความเที่ยงตรงของเนื้อสี