โรงงานของเรา


โรงงานของเราในประเทศไทย
โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด บนเนื้อที่กว่า 2000 ตารางเมตร พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสีที่ทันสมัย
ปัจจุบันโรงงานของเราอยู่ในช่วงการติดตั้งระบบและจะพร้อมเปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2558